Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội quyết liệt phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 19/3) Hà Nội đang áp dụng các biện pháp quyết liệt để tránh dịch lan rộng.

 • Ngày:
  19/03/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ