Hà Nội: Phương án xử trí khi phát hiện F0 tại trường học
#IG-42399

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội: Phương án xử trí khi phát hiện F0 tại trường học

Hà Nội (TTXVN 11/12) Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Y tế TP Hà Nội đã ban hành văn bản hướng dẫn liên ngành về phương án phòng, chống dịch COVID-19 khi có trường hợp mắc COVID-19 (F0), nghi ngờ nhiễm SARS-CoV-2, tiếp xúc gần (F1), tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2). Dưới đây là phương án xử trí khi phát hiện F0 tại trường học.
Xuất bản:Thứ bảy, 11/12/2021 05:57 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19