Hà Nội: Phạt tiền nhiều hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19
#IG-15808

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội: Phạt tiền nhiều hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 5/4) Sở Tư pháp Hà Nội vừa công bố 13 điểm xử phạt đối với những hành vi làm ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch COVID-19 trong thời điểm này. Dưới đây là những hành vi sẽ bị xử phạt hành chính.
Xuất bản:Chủ nhật, 05/04/2020 08:44 (GMT+7)