Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Hà Nội: Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội năm 2021

Hà Nội (TTXVN 8/12) Hà Nội đặt mục tiêu tăng 7,5% tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) trong năm 2021.

 • Ngày:
  08/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ