Hà Nội mở lại dịch vụ cắt tóc, ăn uống trong nhà (từ 0 giờ ngày 22/6/2021)
#IG-20499

Y tế - Cộng đồng

Hà Nội mở lại dịch vụ cắt tóc, ăn uống trong nhà (từ 0 giờ ngày 22/6/2021)

Hà Nội (TTXVN 21/6) Từ 0 giờ ngày 22/6/2021, Hà Nội cho phép mở cửa trở lại dịch vụ cắt tóc, gội đầu, dịch vụ ăn, uống trong nhà, với điều kiện đảm bảo: Khoảng cách, có tấm chắn giữa người với người, ngồi không quá 50% công suất chỗ ngồi và không quá 20 người, đóng cửa trước 21 giờ hàng ngày.
Xuất bản:Thứ hai, 21/06/2021 23:16 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19