Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025
#IG-104534

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội hỗ trợ thêm tiền đóng BHXH cho người tham gia BHXH tự nguyện giai đoạn 2022-2025

Hà Nội (TTXVN 18/7) Tại kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội đã thông qua Nghị quyết quy định một số nội dung, mức chi thuộc thẩm quyền của HĐND thành phố trong đó, có mức hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho người tham gia BHXH tự nguyện trên địa bàn thành phố giai đoạn 2022-2025.
Xuất bản:Thứ hai, 18/07/2022 11:04 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI