Hà Nội: GRDP năm 2019 ước tăng 7,46%, cao nhất trong 4 năm
#IG-14581

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: GRDP năm 2019 ước tăng 7,46%, cao nhất trong 4 năm

Hà Nội (TTXVN 24/11/2019) Năm 2019, kinh tế Thủ đô tiếp tục phát triển khá. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 7,46%. Đây là mức tăng cao nhất trong 4 năm trở lại đây, đạt kế hoạch đề ra, cao hơn mức tăng GDP của cả nước (6,8%).
Xuất bản:Chủ nhật, 24/11/2019 00:11 (GMT+7)