Hà Nội: Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030
#IG-104498

Kinh tế - Hội nhập

Hà Nội: Chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030

Hà Nội (TTXVN 14/7) Chương trình phát triển nhà ở TP Hà Nội giai đoạn 2021-2030 xác định, tổng nhu cầu vốn phát triển nhà ở Hà Nội là khoảng 880.000 tỷ đồng, trong đó nhu cầu vốn ngân sách khoảng 11.700 tỷ đồng. Tổng diện tích đất để xây dựng khoảng 1.868ha. Đến năm 2030, diện tích sàn nhà ở bình quân đầu người toàn thành phố đạt 32m2 sàn/người…
Xuất bản:Thứ năm, 14/07/2022 05:51 (GMT+7)
Chuyên đề: HÀ NỘI