Hà Nội chỉ thị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, kêu gọi nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội
#IG-21007

Chính trị - Ngoại giao

Hà Nội chỉ thị tăng cường trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, kêu gọi nhân dân thực hiện nghiêm giãn cách xã hội

Hà Nội (TTXVN 30/7) Ngày 30/7/2021, quán triệt tinh thần “Lời kêu gọi toàn dân quyết tâm, đoàn kết hơn nữa để chiến thắng đại dịch COVID-19” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, quyết tâm huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và sức mạnh toàn dân tận dụng tối đa “thời gian vàng” 15 ngày giãn cách xã hội, thay mặt BTV Thành ủy Hà Nội, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy đã ký ban hành Chỉ thị số 05-CT/TU về “Tăng cường trách nhiệm của hệ thống chính trị và người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp trong thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19".
Xuất bản:Thứ sáu, 30/07/2021 23:52 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19