Hà Nội: Các trường THPT tại địa bàn có dịch cấp độ 1, 2 cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 6/12/2021
#IG-42347

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội: Các trường THPT tại địa bàn có dịch cấp độ 1, 2 cho học sinh đi học trực tiếp từ ngày 6/12/2021

Hà Nội (TTXVN 4/12) Từ 6/12/2021, học sinh khối lớp 10, 11, 12 của các trường trung học phổ thông và các trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại 30 quận, huyện, thị xã có mức độ dịch ở cấp độ 1, cấp độ 2 trên địa bàn Hà Nội sẽ trở lại trường học sau thời gian tạm dừng để phòng, chống dịch COVID-19.
Xuất bản:Thứ bảy, 04/12/2021 08:08 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19