Hà Nội: 87/105 trường THPT tự chủ tài chính và ngoài công lập xét tuyển bằng học bạ
#IG-13138

Giáo dục - Khoa Học

Hà Nội: 87/105 trường THPT tự chủ tài chính và ngoài công lập xét tuyển bằng học bạ

Hà Nội (TTXVN 5/6) Năm học 2019-2020, trong 105 trường Trung học phổ thông (THPT) tự chủ tài chính và ngoài công lập, có 87 trường tuyển sinh theo hình thức xét học bạ.