Giới khoa học dự báo về tương lai của đại dịch COVID-19
#IG-42364

Y tế - Cộng đồng

Giới khoa học dự báo về tương lai của đại dịch COVID-19

Hà Nội (TTXVN 7/12) Trong bối cảnh dịch COVID-19 vẫn hoành hành tại nhiều khu vực trên thế giới, các nhà khoa học đang nỗ lực tìm cách lập biểu đồ dự báo khu vực và thời điểm cụ thể đại dịch COVID-19 sẽ trở thành bệnh đặc hữu.
Xuất bản:Thứ ba, 07/12/2021 06:16 (GMT+7)
Chuyên đề: COVID-19