Giờ Trái đất 2018: “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”
#IG-09922

Văn hóa - Xã hội

Giờ Trái đất 2018: “Go More Green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”

Hà Nội (TTXVN 23/3) Với thông điệp “Go more green - Hôm nay tôi sống xanh hơn”, Chương trình phát động nghi thức Tắt đèn Giờ Trái đất 2018 sẽ diễn ra từ 20h30 - 21h30 ngày thứ Bảy (24/3) tại Quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Hà Nội.