Giáo sư Vũ Khiêu - Người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học Việt Nam
#IG-41676

Nhân vật - Sự kiện

Giáo sư Vũ Khiêu - Người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 30/9) Giáo sư Vũ Khiêu đã qua đời ngày 30/9/2021, hưởng thọ 106 tuổi. Ông là nhà văn hóa lớn của đất nước, người đặt nền móng cho sự phát triển của ngành xã hội học và mỹ học ở Việt Nam.
Xuất bản:Thứ sáu, 01/10/2021 00:07 (GMT+7)