Giáo sư, Tiến sĩ Phan Đăng Nhật: Nhà nghiên cứu hàng đầu Việt Nam về sử thi