Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Giáo sư Đặng Thai Mai - một học giả uyên bác, nhà văn hóa lớn

Giáo sư Đặng Thai Mai - một học giả uyên bác, nhà văn hóa lớn

Hà Nội (TTXVN 25/9) Giáo sư Đặng Thai Mai là một học giả uyên bác, nhà lý luận văn học, nhà văn, nhà sư phạm, nhà báo, một nhà hoạt động chính trị - xã hội, một nhà văn hoá lớn của Việt Nam ở thế kỷ XX. Cả cuộc đời mình, ông đã dành hết thời gian và công sức cho sự nghiệp khoa học và cách mạng của đất nước. Ông mất ngày 25/9/1984, cách đây 35 năm.

 • Ngày:
  25/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Nhân vật - Sự kiện
 • [Download]
 • Trang chủ