Giáo dục tiểu học: 5 nhiệm vụ cho năm học mới 2021-2022
#IG-21183

Giáo dục - Khoa Học

Giáo dục tiểu học: 5 nhiệm vụ cho năm học mới 2021-2022

Hà Nội (TTXVN 13/8) Năm học 2020-2021, các cơ sở giáo dục tiểu học cũng tích cực đổi mới, đa dạng hoá hình thức dạy học như dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình… nhằm khắc phục tác động của dịch COVID-19, tạo điều kiện cho học sinh học tập mọi lúc, mọi nơi, hoàn thành chương trình đảm bảo tiến độ, chất lượng. Bước sang năm học mới 2021-2022, bậc giáo dục tiểu học đặt ra 5 nhiệm vụ với nhiều giải pháp cụ thể.
Xuất bản:Thứ sáu, 13/08/2021 13:34 (GMT+7)