Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

Giáo dục thời 4.0 thay đổi như thế nào?

Giáo dục thời 4.0 thay đổi như thế nào?

Hà Nội (TTXVN 5/11) Cách mạng công nghiệp 4.0 không chỉ làm biến chuyển sâu sắc lĩnh vực công nghiệp, nông nghiệp, y tế… mà còn làm thay đổi rõ rệt cách vận hành của hệ thống giáo dục.

 • Ngày:
  05/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Giáo dục - Khoa Học
 • [Download]
 • Trang chủ