Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng
#IG-12958

Thiên tai - Tai nạn

Giảm nhẹ rủi ro thiên tai bắt đầu từ cộng đồng

Hà Nội (TTXVN 14/5/2019) Chúng ta không thể loại trừ thiên tai mà chỉ có khả năng hạn chế và tìm các biện pháp thích ứng để giảm nhẹ thiệt hại. Qua đó, lợi dụng, né tránh, tiến tới khắc phục và từng bước chinh phục thiên tai nhằm bảo vệ và phát triển sản xuất, đời sống.
Xuất bản:Thứ ba, 14/05/2019 18:10 (GMT+7)