Giảm nguy cơ mắc chủng virus Corona mới (2019-nCoV): Đảm bảo an toàn thực phẩm