Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020

Hà Nội (TTXVN 13/9) Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 - 2020 hướng đến việc đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống, tăng thu nhập cho người nghèo, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của cả nước.

 • Ngày:
  13/09/2016
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Văn hóa - Xã hội
 • [Download]
 • Trang chủ