Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Giải ngân gần 1,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội

Giải ngân gần 1,5 triệu tỷ đồng vốn đầu tư toàn xã hội

Hà Nội (TTXVN 3/1) Năm 2016, tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện theo giá hiện hành ước đạt gần 1,5 triệu tỷ đồng, tăng 8,7% so với năm 2015 và bằng 33% GDP.

 • Ngày:
  03/01/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ