Giai đoạn 2022-2026: Hệ thống chính trị đến hết năm 2026 sẽ có tổng 2.234.720 biên chế
#IG-104669

Chính trị - Ngoại giao

Giai đoạn 2022-2026: Hệ thống chính trị đến hết năm 2026 sẽ có tổng 2.234.720 biên chế

Hà Nội (TTXVN 30/7) Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quyết định 71 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026. Theo đó, Bộ Chính trị quyết định tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026 (không bao gồm biên chế công an, quân đội và người hoạt động không chuyên trách cấp xã, thôn, tổ dân phố) đến hết năm 2026 là 2.234.720 biên chế.
Xuất bản:Thứ bảy, 30/07/2022 19:25 (GMT+7)