Giai đoạn 2021-2030: Bắc Ninh tập trung bảo tồn và phát huy  các giá trị truyền thống của làng nghề
#IG-115791

Kinh tế - Hội nhập

Giai đoạn 2021-2030: Bắc Ninh tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề

Hà Nội (TTXVN 26/11) Giai đoạn 2021-2030, tỉnh Bắc Ninh tập trung bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của làng nghề, thúc đẩy phát triển sản xuất, tạo việc làm, nâng cao thu nhập cho người dân, góp phần phát triển kinh tế-xã hội khu vực nông thôn bền vững, đáp ứng các yêu cầu bảo vệ môi trường.
Xuất bản:Thứ bảy, 26/11/2022 04:53 (GMT+7)