Giai đoạn 2021-2025: Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm
#IG-17577

Kinh tế - Hội nhập

Giai đoạn 2021-2025: Mục tiêu kim ngạch xuất khẩu tăng 5%/năm

Hà Nội (TTXVN 9/9) Nhằm góp phần xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội đất nước giai đoạn 2021-2025, Bộ Công thương đặt mục tiêu kim ngạch xuất khẩu hàng hóa giai đoạn này tăng trưởng 5%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu đạt khoảng 340 tỷ USD vào năm 2025.
Xuất bản:Thứ tư, 09/09/2020 09:47 (GMT+7)