Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm ấn tượng

Giai đoạn 2016-2020, tỷ lệ hộ nghèo giảm ấn tượng

Hà Nội (TTXVN 13/12) Qua 4 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 -2020, công tác giảm nghèo đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỉ lệ hộ nghèo giảm liên tục qua các năm trên phạm vi cả nước.

 • Ngày:
  13/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ