Giai đoạn 2016-2020: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng nhanh
#IG-42744

Kinh tế - Hội nhập

Giai đoạn 2016-2020: Số lượng doanh nghiệp đang hoạt động tăng nhanh

Hà Nội (TTXVN 17/1) Theo kết quả sơ bộ Tổng điều tra kinh tế năm 2021, số lượng doanh nghiệp tăng nhanh qua từng năm trong giai đoạn 2016-2019, tuy nhiên có xu hướng tăng chậm lại vào năm 2020 do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19.
Xuất bản:Thứ hai, 17/01/2022 14:20 (GMT+7)