Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế
#IG-19078

Kinh tế - Hội nhập

Giai đoạn 2015-2020: Xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế

Hà Nội (TTXVN 27/1) Hoạt động xuất nhập khẩu là điểm sáng của nền kinh tế Việt Nam giai đoạn 2015-2020. Đặc biệt, thương mại hàng hóa năm 2020 thặng dư 19,1 tỷ USD, cao nhất trong 5 năm liên tiếp xuất siêu kể từ năm 2016.
Xuất bản:Thứ tư, 27/01/2021 06:30 (GMT+7)