Giá vàng SJC xuống thấp nhất trong gần 4 tháng qua