Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng cao nhất thế giới
#IG-18731

Kinh tế - Hội nhập

Giá trị thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng trưởng cao nhất thế giới

Hà Nội (TTXVN 23/12) Theo bảng xếp hạng 100 thương hiệu quốc gia giá trị nhất thế giới năm 2020 của Brand Finance, thương hiệu quốc gia Việt Nam tăng vọt 29% lên 319 tỷ USD - mức tăng trưởng cao nhất thế giới.
Xuất bản:Thứ tư, 23/12/2020 18:46 (GMT+7)