Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ

Gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ

Hà Nội (TTXVN 14/1) Theo Chiến lược phát triển năng lượng tái tạo (NLTT) của Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, nước ta sẽ từng bước gia tăng tỷ trọng nguồn năng lượng tái tạo trong sản xuất và tiêu thụ năng lượng quốc gia nhằm giảm sự phụ thuộc vào nguồn năng lượng hóa thạch, góp phần đảm bảo an ninh năng lượng, giảm nhẹ biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và phát triển bền vững.

 • Ngày:
  14/01/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ