Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Gia tăng số lượng trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

Gia tăng số lượng trẻ em và vị thành niên gặp vấn đề sức khỏe tâm thần

Hà Nội (TTXVN 10/10) Thời gian gần đây, các vấn đề sức khỏe tâm thần và tâm lý xã hội của trẻ em và vị thành niên (TE&VTN) ở nước ta được nhiều người quan tâm. Có nhiều sự kiện tâm lý đã xảy ra ở lứa tuổi này như: Các hành vi gây hấn của học sinh, các trường hợp bị rối loạn tâm thần, các vụ tự tử…

 • Ngày:
  10/10/2017
 • Định dạng:
  JPG
 • Chuyên mục:
  Tin đồ họa trong nước
 • Category:
  Y tế - Cộng đồng
 • [Download]
 • Trang chủ