Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

GDP và dân số các nước tham gia RCEP

GDP và dân số các nước tham gia RCEP

Hà Nội (TTXVN 15/11) Khi được thực thi, Hiệp định Đối tác Kinh tế Toàn diện Khu vực (RCEP) sẽ mang lại lợi ích kinh tế đáng kể cho tất cả các nước thành viên.

 • Ngày:
  15/11/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ