Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

GDP bình quân đầu người của thế giới có thể giảm 4,2% trong năm 2020

GDP bình quân đầu người của thế giới có thể giảm 4,2% trong năm 2020

Hà Nội (TTXVN 21/9) Do tác động của COVID-19 lên kinh tế toàn cầu, GDP bình quân đầu người năm 2020 có thể giảm tới 4,2%.

 • Ngày:
  21/09/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ