Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Gần 2 tỷ USD vốn ODA dành cho nông nghiệp trong 20 năm qua

Gần 2 tỷ USD vốn ODA dành cho nông nghiệp trong 20 năm qua

Hà Nội (TTXVN 5/7) Trong 20 năm (1999-2019), nguồn vốn ODA dành cho nông nghiệp được tập trung vào phát triển nông nghiệp bền vững, góp phần nâng cấp cơ sở hạ tầng nông thôn, năng lực cho đội ngũ cán bộ nông nghiệp tại các địa phương, trình độ sản xuất cho nông dân, hình thành các vùng chuyên canh sản xuất nông sản chất lượng phục vụ xuất khẩu.

 • Ngày:
  05/07/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ