Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa thế giới

G20 đầu tư mạnh vào nhiên liệu hóa thạch năm 2020

G20 đầu tư mạnh vào nhiên liệu hóa thạch năm 2020

Hà Nội (TTXVN 20/12) Trong năm 2020, phần lớn các khoản đầu tư vào điện năng của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) vẫn hướng đến nhiên liệu hóa thạch*.

 • Ngày:
  20/12/2020
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa thế giới
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ