Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Floods in central region leave 10 dead and missing

Floods in central region leave 10 dead and missing

Floods in central region leave 10 dead and missing

 • Ngày:
  13/12/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Natural disaster-Accident
 • [Download]
 • Trang chủ
Tags: