Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Five priorities of Vietnam’s ASEAN Chairmanship 2020

Five priorities of Vietnam’s ASEAN Chairmanship 2020

Vietnam will take over the ASEAN Chairmanship in 2020. The country has chosen “Cohesive and Responsive” as the theme of the ASEAN Chairmanship Year 2020.

 • Ngày:
  19/11/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Politics-Diplomacy
 • [Download]
 • Trang chủ