Các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng lây lan như thế nào?