Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX
#IG-116003

Văn hóa - Xã hội

Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX

Hà Nội (TTXVN 18/12) Nhiều năm qua, Festival Hoa Đà Lạt đã trở thành lễ hội văn hóa, du lịch quan trọng của thành phố nói riêng và của tỉnh nói chung. Nhằm đẩy mạnh và nâng cao giá trị thương hiệu “Đà Lạt-thành phố Festival Hoa”, quảng bá, thu hút đầu tư, thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội, góp phần đẩy mạnh kích cầu du lịch, nâng cao chất lượng đời sống văn hóa tinh thần cho nhân dân địa phương, đồng thời hưởng ứng Năm Du lịch quốc gia 2022, tỉnh Lâm Đồng tổ chức Festival Hoa Đà Lạt lần thứ IX.
Xuất bản:Chủ nhật, 18/12/2022 06:04 (GMT+7)