Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ 13 liên tiếp