FED giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ 12 liên tiếp