Fed giữ nguyên lãi suất cơ bản lần thứ 10 liên tiếp