Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

FDI reaches 26.16 billion USD

FDI reaches 26.16 billion USD

Vietnam attracted 26.16 billion USD in foreign direct investment in the first nine months of this year, up 3.1% compared to the same period last year.

 • Ngày:
  30/09/2019
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Business-Integration
 • [Download]
 • Trang chủ