Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

FDI 10 tháng đầu năm 2014 vào Việt Nam

FDI 10 tháng đầu năm 2014 vào Việt Nam

Hà Nội (TTXVN 1/11) 10 tháng đầu năm 2014, tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đăng ký và cấp mới tại Việt Nam đạt 13,7 tỷ USD, giảm 30%; tuy nhiên, vốn thực hiện tăng 5,9% (giải ngân được 10,5 tỷ USD) so với cùng kỳ năm 2013.

 • Ngày:
  01/11/2014
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ