Ericsson, Huawei và Nokia trong cuộc cạnh tranh thị phần mạng 5G