Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới vào năm 2030 - Bài 1
#IG-104762

Kinh tế - Hội nhập

Đưa Việt Nam thành trung tâm chế biến nông sản top 10 thế giới vào năm 2030 - Bài 1

Hà Nội (TTXVN 10/8) Chiến lược phát triển cơ giới hóa nông nghiệp và chế biến nông lâm thủy sản đến năm 2030 đề ra các mục tiêu: Đảm bảo năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế-xã hội và bảo vệ môi trường nông nghiệp tại các vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung được cơ giới hóa; phát triển chế biến nông sản hiện đại, hiệu quả và bền vững, đáp ứng được nhu cầu, quy định của thị trường tiêu thụ; phấn đấu đưa Việt Nam trở thành trung tâm chế biến nông sản đứng trong top 10 nước hàng đầu thế giới vào năm 2030.
Xuất bản:Thứ tư, 10/08/2022 05:48 (GMT+7)