Thông tấn xã Việt Nam
Tin đồ họa trong nước

Đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững

Đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững

Hà Nội (TTXVN 16/3) Việt Nam phấn đấu đưa ngành tôm trở thành ngành công nghiệp sản xuất lớn, bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường sinh thái vào năm 2025.

 • Ngày:
  16/03/2018
 • Định dạng:
  JPG
 • Sản phẩm:
  Tin đồ họa trong nước
 • Lĩnh vực:
  Kinh tế - Hội nhập
 • [Download]
 • Trang chủ