Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023
#IG-115636

Chính trị - Ngoại giao

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2023

Hà Nội (TTXVN 11/11) Với 451/456 đại biểu Quốc hội tham gia biểu quyết tán thành (bằng 90,56% tổng số đại biểu Quốc hội), chiều 11/11/2022, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2023. Theo nghị quyết, tổng số thu ngân sách nhà nước là 1.620.744 tỉ đồng tổng số chi ngân sách nhà nước là 2.076.244 tỉ đồng mức bội chi ngân sách nhà nước là 455.500 tỉ đồng.
Xuất bản:Thứ sáu, 11/11/2022 21:25 (GMT+7)