Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021: Những điểm mới đối với thí sinh
#IG-19573

Giáo dục - Khoa Học

Dự thảo Quy chế tuyển sinh đại học năm 2021: Những điểm mới đối với thí sinh

Hà Nội (TTXVN 19/3) Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non ban hành kèm Thông tư số 09/2020/TT-BGDĐT ngày 7/5/2020 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo. Theo đó, công tác tuyển sinh năm 2021 về cơ bản giữ ổn định như năm 2020, chỉ có một số thay đổi về mặt kỹ thuật nhằm tạo thuận lợi hơn cho thí sinh.
Xuất bản:Thứ sáu, 19/03/2021 19:42 (GMT+7)